Çoklu Zekâ Teorisi

Çoklu zeka teorisi;

Gardner, çoklu zeka kuramını geliştirmiştir. İnsanlarda tek bir zeka yoktur. IQ ve zeka testleri sadece sözel ve mantıksal-matematiksel yetenekleri ölçmektedir.

Oysa bireylerde birbirinden farklı 8 yetenek alanı vardır.

Bunlar; Dilbilimsel, mantıksal - matematiksel, görsel - uzamsal, bedensel - kinestetik, müziksel - ritmik, kişiler arası, içsel ve doğa zekasıdır.