Aktif Eğitim Sistemi

Aktif öğrenme;

egitimanl3Son yıllarda dünya çapında yaygınlaşan etkin bir eğitim sistemi haline geldi. Velilerin "yaşayarak öğrenme" olarak tanıdığı aktif öğrenme, çocuğun objelerle direkt olarak çalıştığı, insanlar, fikirler ve olaylarla doğrudan ilişki içinde edindiği deneyimlerini yorumlayarak yeni anlayışlar geliştirdiği bir öğrenme şeklidir.

Çocuğun kavramları, ilerleyen basamaklar halinde sağlam olarak kurması için aktif öğrenmenin beş temel unsuru vardır:

Materyaller,
Malzemeleri kullanma,
Seçim,
Çocuğun dili,
Yetişkin desteği.