5 YAŞ OCAK 2018 AYLIK PLAN

 

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 5 YAŞ OCAK AYI PLANI

BU AY İŞLEYECEĞİMİZ KONULAR

HAYVANLAR (KARADA-HAVADA-SUDA YAŞAYAN HAYVANLAR)

ENERJİ VE TASARRUF HAFTASI

DOĞAMIZ KONUSU(BİTKİLER-SEBZELER-MEYVELER)

SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ

    Çocuklar okula geldiklerinde; günlük etkinlikler arasında ve eve dönmeden önce çeşitli ilgi köşelerinde oyunlar oynarlar. Evcilik köşesi, blok köşesi, oyuncak köşesi gibi ilgi ve ihtiyaçlarına göre oyunlar kurarak sosyal-duygusal alandaki gelişimlerini desteklerler. Hayal güçlerini kullanmalarına fırsatlar verilerek yaratıcılıklarının gelişimi sağlanır. Aynı zamanda zihinsel ve motor gelişimlerini de geliştirme fırsatı bulurlar. Bu etkinliklerde çocukların istekleri ön planda tutularak okula ve arkadaşlarına uyum sürecinin başarılı olması sağlanır.

SANAT ETKİNLİĞİ

      Sanat etkinlikleri, temelde yaratıcılığı ve estetik duyarlığı geliştirmeyi hedefleyen etkinliklerdir. Böylece çocukların; çevrelerine karşı duyarlı olmalarına, hayal güçlerini kullanabilmelerine, yaratıcılıklarını geliştirmelerine, kendilerini ifade edebilmeyi öğrenmelerine, esnek bir kişilik geliştirmelerine, bağımsızlıklarını geliştirerek, kendilerine olan güvenlerini arttırmalarına yardımcı olacaktır. Bunun yanında motor becerilerinin gelişmesine yardımcı olacaktır. Bu ayda bireysel etkinliklerimiz ve proje çalışmalarımızla devam edeceğiz. Bireysel etkinliklerimizi evlere göndereceğiz. Proje çalışmalarımızı yılsonunda sergileyeceğiz.

DİKSİYON EĞTİMİ

Diksiyon derslerimiz çocuklarımızın anadilini doğru ve istenilen nitelikte öğrenebilmeleri için drama tekniği kullanılarak verilmektedir. Diksiyon eğitiminde güzel ve etkili konuşmayla ilgili sohbet ediyoruz. Sesli ve sesiz harfleri tanıma, çocuklara her harf için birer örnek veriyoruz. Kalın İ, ince Uzun İ, açık Kapalı İ, örneklerle farkı anlamaya çalışıyoruz

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Serbest çizgi çalışmaları

Çizgi tamamlama

Eşleştirme, gruplama, sıralama ve dikkat çalışmaları

1-80 arası ritmik sayma

5-6 rakamlarını tanıma yazma


KAVRAMLAR

RENK: mavi, sarı, kırmızı, yeşil

GEOMETRİK ŞEKİL: Kare-üçgen-daire, Dikdörtgen

SAYI/SAYMA: 4 (Dört),5 (beş)

Miktar: az-çok, tam-yarım, ağır-hafif

Zıt: katı- sıvı, şişman- zayıf, hızlı- yavaş,

Duyu: tatlı- tuzlu, sıcak- soğuk, taze- bayat

Mekan: aşağı- yukarı, aşağıda- yukarıda, alt- üst

DRAMA ETKİNLİĞİ

Drama yönteminde bütün duyu organları etkin bir şekilde kullanıldığı için çocuğun dikkat, algılama, dinleme, konuşma bedeninde kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişir. Drama çalışmaları aynı zamanda çocuklarımıza özgüveni aşılamakta ve çocukların sosyal iletişimini kuvvetlendirmektedir.

Drama oyunlar kurarak çocuğa yaşantılar yoluyla yeni durumlara ve olaylara sağlıklı tepki vermesi ya da uyum sağlama konusunda yardımcı olmaktır.

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ

Türkçe dil etkinlikleri içinde tekerlemeler, parmak oyunları, şiir, bilmece, sohbet, resimli kitap okuma, öykü anlatma, taklit oyunları, pandomim, dramatizasyon, öykü tamamlama etkinlikleri vb. yer almaktadır. Türkçe dil etkinliklerinde Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarının yanı sıra sözcük dağarcığının geliştirilmesi sağlanmaktadır.

1.HAFTA

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ

Öğretmen konu hakkında genel bilgi verir. Daha sonra konuyla ilgi hikâye okunur. Çocuklarla sohbet eşliğinde ders işlenir. Tekerleme, parmak oyunu, bilmecelerle derse devam edilir.

BEYİN FIRTINASI SORULARI

Ormanda yaşayan bir hayvan olsaydın, hangi hayvan olmak isterdin?

Denizde yaşayan bir hayvan olsaydın, hangi hayvan olmak isterdin?

Filler ağaca çıksa ne olurdu?

Bir aslan olsaydın, ne yapmak isterdin?

PARMAK OYUNU

Sincap

Bu küçük sincap “Haydi koşalım oynayalım” dedi (Sağ el öne uzatılır, başparmak hareket ettirilir)

Bu küçük sincap “Fındık toplayalım” dedi (İşaret parmağı hareket ettirilir)

Bu küçük sincap “Ben de ben de “ dedi (Orta parmak hareket ettirilir)

Bu küçük sincap, ağaca tırmandı (Yüzük parmak hareket ettirilir)

Bu küçük sincap fındıkları kırdı.”1.2.3.4.5”(Küçük parmak hareket ettirilir)

TEKERLEME

Bir, iki, üç

Bilmesi güç

Nedir o sorduğun?

Sorduğunu anlamadım

Dört, beş, altı                        

Nedir bu sefer tası?

Yemek taşınır onunla

Haydi, gel bizimle oyna

Oyna da oyna

Yediz, sekiz, dokuz, on

Gel avucuma kon

Tavşanın kuyruğu

Ne güzel ponponu

BİLMECELER

Kulübesinden bakar,

Hırsıza korku salar (Köpek)

Elemeden yoğurur,

Gün aşırı doğurur (Tavuk)

Kümeslerin efesi,

Her sabah çınlar sesi.

Sanırsın ezan okur,

Uyandırır herkesi (Horoz)

Üstü çayır biçilir,

Altı çeşme içilir (Koyun)

İki dik dik,

İki bak bak

Bir sallangaç,

Dört tak tak (Eşek)

Dağdan gelir dak gibi

Kollan budak gibi

Eğilir bir su içer

Bağırır oğlak gibi (Geyik)

Ormanların kralı,

Biraz uzak durmalı (Aslan)

MÜZİK ETKİNLİĞİ

 TAVŞAN

Ben beyaz bir tavşanım

çokta hızlı koşarım

kırlarda bir yuvam var

ben orada yaşarım (bu dörtlük 2 kere)

sabak kalkarım erken

önce yüzümü yıkarım

bir havuç bir lahana

kahvaltımı yaparım(bu dörtlükte 2 kere)

zıp zıp zıp zıp

zıp zıp zıp zıp

kırlarda ben koşarım

renkli renkli çiçekler

onlar benim dostlarım

koş koş tavşan

koş koş tavşan

durma yuvanda

bir sağa bir sola

hoplaya zıplaya

koş sen kırlarda

(bu bölüm de 2 kere)

DRAMA ETKİNLİĞİ

HAYVANLAR DRAMASI

Öğretmen çocuklara sırayla sorar. Hangi hayvan olduklarını sorar. Daha sonra ormanda çocuklar oldukları hayvanı taklit ederler. Drama bu şekilde yönergelerle devam edilir.

OYUN ETKİNLİĞİ

Üç Küçük Kuzu Oyunu

Bir çocuk ( Büyük Kurt ) sınıfın önünde ve ayaktadır. Diğerleri yerlerinde oturmuştur. Kurt, sıraların arasında dolaşır. Üç küçük kuzunun ellerine vurur ve yine sınıfın önüne gelerek ; "hurr, hurr" der. Bu kelimeler ile birlikte ellerine vurulan üç kuzunun yerlerini değiştirmesi gerekir. Kurt da bu kuzulardan birinin yerine oturmaya çalışır. Ayakta kalan kuzu bir sonraki oyun için Kurt olur. Oyun böylece devam eder.

FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ

SES DENEYİ

      Öğretmen sınıftaki değişik materyallerin içinden seslenir. Tuvalet kâğıdı ruloları, boş kutular, plastik kovalar gibi her birisinden sesinin nasıl çıktığı hakkında konuşur. Sesin yüzeylere çarparak yayıldığı, bu nedenle bu şekilde değişik çıktığı anlatılır. Çocuklarında denemeler yapmalarına fırsat verilir.

2.HAFTA

SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ

Öğretmen çocuklarla ayrı ayrı selamlaşarak sohbet eder. Çocukları, ilgi köşelerine yönlendirerek gözlemler. Serbest zaman etkinliği sonunda sınıf toplanır.

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ

ENERJİ TASARRUFU HAFTASI İLE İLGİLİ SOHBET

Öğretmen çocuklara bazı işlerimizi yaparken sudan, elektirikten faydalandığımızı anlatır.

En önemli enerji kaynakları: elektrik,kömür,güneş ışığı, petrol.

Enerji kaynaklarımızı doğru kullanmazsanız, bu kaynaklar tükenir. Doğru kullanırsanız dünyaya, yurdumuza ve ailenize faydalı olursunuz. Böylece bu kaynaklara sizden sonra dünyaya gelecek çocuklara da bırakırsınız.

Kullandığımız su, elektriği dikkatli bir şekilde kullanmamız gerektiğini, gereksiz bir yere kullanırsak, daha fazla ihtiyacımız olduğunda onları bulamayabileceğimizi söyler ve çocukların sorularını cevaplar.

Çocuklara elektrikle çalışan aletler nelerdir?

Elektrik olmazsa bu aletler çalışabilir mi?

Bu aletler çalışmazsa ne olur?

Enerji tasarrufu yapmak için neler yapmalıyız?

Çocuklara cevabı su olan bilmeceler sorulur. Gerekirse ipuçları verilir.

BEYİN FIRTINASI SORULARI

Lamba açık kalsaydı, ne olurdu?

Su olmasaydı, ne yapardık?

Su olmasaydı ne içerdik?

Işıklar olmasaydı, ne yapardın?

PARMAK OYUNU

IŞIK

Lambayı açtım. ( Açma hareketi yapılır )

Karanlık gitti. ( Elle bay bay yapılır )

Aydınlık olur. ( Eller güneş gibi açılır )

Odama nurlar doldu.

Sabaha kadar açık dursa lambam ( Sağ parmak konuşturulur )

Bende rahat uyusam ( Eller yüz altında uyuma hareketi yapılır. )

Annem dedi ki "olmaz yavrum." ( Sol parmak konuşturulur, sallanır. )

Bu aydınlık için para ödüyor baban, gereksiz kullanmamalıyız. ( Baş ve işaret parmaklar birbirine sürtülür. )

Çok fatura gelirse karanlık olur odan.

Sonra bu güzel ışıkta ( Lamba gösterilir. ),

Her insanın hakkı vardır,

Sen çok fazla kullanırsan,

Ayşe karanlıkta kalır. (Ağlama hareketi yapılır.)

BİLMECELER

Evimizi aydınlatır, makineleri çalıştırır, Giderse birden,  karanlıkta kalırız aniden. (ELEKTRİK)

-Ateşe girse yanmaz suya girse ıslanmaz (ampul)

-Bir acayip nesne gördüm gör içinde bir yılan yılanın başına konmuş bir kuş göl çekilir yılan ölür kuş uçar (gaz lambası)

-Çıt der çiçek açar (kibrit)

-Bir sihirli fenerim kibritsiz de yanarım  (elektrik)

MÜZİK ETKİNLİĞİ

Dişini fırçalarken suyu boşa akıtma

İhtiyacın yoksa ışık açık bırakma

Evdeki ekmekleri sakın çöpe atma

Tasarrufu öğren sakın israf yapma

İhtiyacından fazlasını alma

İhtiyacından fazlasını kullanma

Oynayabileceğinden daha çok oyuncak alma

Tasarrufu öğren sakın israf yapma

İhtiyacından çok hiçbir şeyi alma

İhtiyacın yoksa boşa israf yapma

İhtiyacından fazlasını alma

İhtiyacından fazlasını kullanma.

DRAMA ETKİNLİĞİ

Çocuklardan gözlerini kapamaları istenir kendilerini minik bir tohum olarak hissetmeleri söylenir siz minik bir tohumsunuz sizi şimdi toprağa ektiler ama yer altı çok karanlık ve sessiz korkuyorsunuz şimdi üstünüze yağmur yağıyor üşüyorsunuz… Güneş çıkıyor ilk önce üstünüzdeki toprağı ısıtıyor toprak ısındıkça sizde ısınıp hareketleniyorsunuz yavaş yavaş canlanmaya başladınız filiziniz çıktı uzamaya ve büyümeye başladınız şimdi uzun bir çiçek oldunuz acaba hangi çiçeksiniz merak ediyorum şimdi hangi çiçek olduğunuzu düşünün 5’e kadar sayacağım 5 dediğimde gözlerinizi açabilirsiniz.

-Çocuklara neler hissettikleri sorulur.

-Hangi çiçek oldukları sorulur.

-Neden o çiçeği seçtikleri sorulur.

OYUN ETKİNLİĞİ

 ELEKTRİK

       Çocuklar el ele tutuşarak ayakta daire olurlar. Çocuklardan biri, dairenin ortasına geçer. Diğer çocuk yanındaki arkadaşının elini sıkarak oyunu başlatır. Bu elektrik akımı çocuktan çocuğa geçmeye başlar. Herkes, çember etrafında el sıkarak elektriği geçirir ve akım başladığı noktaya geri döner. Amaç, ortada ki çocuğa hissettirmeden başlangıç noktasına dönmektir. Eğer ebe akımın kimden geçtiğini bulursa, o çocuk ortaya geçer. Oyun böylece devam eder.

FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ

SÜRTÜNME İLE İLGİLİ ELEKTRİK OLUŞTURMA DENEYİ

  • Çocuklara kendilerine ait olan taraklar verilir ve yırttıkları kâğıt parçaları önlerine koyulur.
  • Tarağı önce saçlarına sürtmeleri daha sonra kâğıt parçalarına yaklaştırmaları istenir.
  • Kâğıt parçaların tarağa yapıştığını gören çocuklar elektriklenmeyi deney yoluyla gözlemlemiş olurlar.

3.HAFTA

SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ

Öğretmen çocuklarla ayrı ayrı selamlaşarak sohbet eder. Çocukları, ilgi köşelerine yönlendirerek gözlemler. Serbest zaman etkinliği sonunda sınıf toplanır.

BEYİN FIRTINASI SORULARI

Domates mavi olsaydı, ne olurdu?

Biber çok acı olsaydı, e olurdu?

Sebzeler konuşsaydı, ne söylerdi?

Bir sebze olsaydın, hangi sebze olurdun?

TEKERLEME

 EL EL EMEK

El el emek,

Hani bana yemek.

Yemek gitti kediye,

Bana geldi hediye.

Hediyemi aldılar,

Beni yola saldılar.

Çık çık ceviz,

Bu oyundan çıkın siz

PARMAK OYUNU

Benim bir küçük bahçem var. (Ellerle küçük hareketi yapılır.)

Onu çok dikkatli kazarım (Parmaklar tırmık gibi yapılır.)

Çiçek tohumlarını buraya ekerim (Ellerle tohum ekme öykünmesi yapılır.)

Yağmur yağacak (Eller yukarı kaldırılarak yağmur yağma öykünmesi yapılır.)

Güneş açacak (Eller başın üzerinde birleştirilir.)

Benim tohumlarım gittikçe büyüyecek (Eller aşağıdan yukarıya doğru yavaş yavaş kaldırılır.)

Çiçek açacak, Kış gelecek çiçeklerim tohumlarını saklayarak kış uykusuna yatacaklar. (İki el birbirine kapanarak uyuma öykünmesi yapılır)

MÜZİK ETKİNLİĞİ

 Kestane gürgen palamut

Altı yaprak üstü bulut

Gel sen burada derdi unut

Orman ne güzel ne güzel

Dallar kolkola görünür

Yaprak yaprağa sürünür

Kışın karda bürünür

Orman ne güze ne güzel

DRAMA ETKİNLİĞİ

BULUTLAR

Öğretmen çocuklara: “şimdi hepimiz gökyüzündeki bulutlarız, gökyüzünde dolaşıyoruz, dolaşırken diğer bulutlara çarpmıyoruz” der. Öğretmen “hafiften rüzgâr esmeye başladı, rüzgâr bulutları sürüklemeye başladı”, “rüzgâr gittikçe hızlanıyor, bulutlar da gökyüzünde daha hızlı ilerliyor, birbirlerine çarpmamaya çalışıyorlar” gibi yönergeler kullanır. Öğretmen çocuklara “bulutlar ileride gördükleri pembe dünyaya doğru ilerlemek istiyorlar (öğretmen daha önceden pembe bir örtüyü bahçenin uygun bir yerine asmıştır), ama rüzgâr bulutların ilerlemesini engelliyor. Bulutlar ilerlemeye çalışıyor, rüzgâr bulutların ilerlemesini engellemeye devam ediyor”. Bir süre devam edilir. Öğretmen “bulutlar, hep birlikte sessizce rüzgârı dinleyelim. Ben duyuyorum, eğer istediği şeyleri yaparsak bizim mavi dünyaya gitmemize yardımcı olacağını söylüyor. Acaba rüzgâr bizden ne istiyor?” der ve çocuklardan gelen yanıtlar dikkate alınarak rüzgârın istekleri yapılır. Öğretmen de bu arada “ Rüzgâr, tek ayak üzerinde durmamızı istiyor, tek ayakla sıçrayarak gitmemizi istiyor, çift ayakla sıçrayarak gitmemizi istiyor” der ve çocukların söylenen yönergeye uygun hareket etmelerini sağlar. Öğretmen “ Rüzgâr artık esmiyor, bulutlarımız çok yorulmuşlar, yavaş yavaş pembe dünyaya doğru ilerlemeye devam ediyorlar. Bulutlar pembe dünyaya gelirler.

OYUN ETKİNLİĞİ

 ÇÖMEL KURTUL OYUNU

Oyuncular arasından bir ebe seçilir. Diğerleri oyun alanına dağılır. Ebe ayakta gördüğü oyucuları kovalamaya ve mendille vurmaya çalışır. Diğerleri vurulmamak için ebe yanına geldiği sırada yere çömelir, ebe bunları vuramaz. Ayakta ebelenen olursa, kendini arkadaşlarına tanıtmak için bir kolunu yukarı kaldırır ve ‘’ ben ebeyim ‘’ diye bağırır. Oyun bir süre böyle devam eder.

FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ

DOKUNMA DENEYİ

DENEYİN AMACI: Sert ve yumuşak maddeleri tanıyabilme

DENEYDE KULLANILAN ARAÇ-GEREÇLER: Pamuk-taş

DENEYİN YAPILIŞI: çocuğun gözleri bağlanır ve pamuğa-taşa dokunması sağlanır.

BİLİM KÖŞESİ

ŞEKER AHMET PAŞA

Şeker Ahmet Paşa yaptığı resimlerle dikkat çekti ve resim yeteneğinin geliştirilmesi için Paris’e gönderildi. Öğrenimini tamamladıktan sonra resim öğretmeni oldu. Yaptığı resimler birçok yerde sergilendi.

AKIL OYUNLARI

KEVA - BECERİKLİ YAPILAR

 

 HEDEF BECERİLER

 ŞEKİLLERİ ALGILAMA

 YÖN KAVRAMI

 GEOMETRİK TERİMLER

 PLANLAMA

 ZAMANI ETKİLİ KULLANMA

 RİTMİK SAYMA

 ŞEKİL OLUŞTURMA

İŞİTSEL ALGI SIRALAMA

 

 KULLANILAN TERİMLER

YAPI: Büyük şekiller inşa etmek için kullanacağımız küçük parçalarımızın adı yapıdır.

 DİKDÖRTGEN PRİZMA: Dikdörtgen bölgesi gösterilir. Sınıftan bazı örnekler verilir.

 DİKEY : Dikey ve enine yatay duruş şekillerine kullanılacak terimdir.

YATAY: Kevaların yatay halini gösterir. Yatay sıralamalara örnekler gösterir.

 KÖŞEGEN: Uygulama esnasında yapıların birleşimi ile köşede bahsedilir. 6 yaşta köşegen terimi oluşturulan şekil üzerinde gösterilerek anlatılır.

 BOYUT:  terimini açıklamaya girmeden kevanın en boy ve yüksekliğini “boyutlarını anlatıyorum” şeklinde verebiliriz.

 PARALEL: Parçaların birbirine konumlarını anlatırken ve kendilerine göre konumlarını göstererek belirtilir.

KARE:kare şekline ait örnekler verilir. Kevalarla karenin yapımı öğretilir.

DİK AÇIK: Karenin köşelerini oluştururken dik (900) açıdan bahsedilir.

 

 HEDEF KURALLAR

 1– ETKİLİ DİNLEME ETKİNLİĞİ

 2– SIRALAMA VE DİZME KURALI

 3– KUTU İÇERİĞİ VE MATERYALLERİ TOPLAMA KURALI

4– GRUP OLARAK HAREKET EDEBİLME KURALI

 DERSİMİZ SATRANÇ

Değerli Velimiz;

1997 yılında yapılan araştırmalar matematik, fen ve deney alanlarında görülen başarıların arkasındaki gizli başarının satranç sporuna ait olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte kavrama yeteneğindeki ciddi gelişmenin yanı sıra bilgiye ve mantığa dayalı çıkarımlarda, varsayım, stratejik düşünebilme, mantık, geleceği kurgulama ve karar verme gibi alanların gelişiminde satranç çok önemli rol oynamaktadır.