2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 5 YAŞ ŞUBAT AYI PLANI

BU AY İŞLEYECEĞİMİZ KONULAR

MESLEKLER

HABERLEŞME VE İLETİŞİM ARAÇLARI

CİNSİYETİM

SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ

    Çocuklar okula geldiklerinde; günlük etkinlikler arasında ve eve dönmeden önce çeşitli ilgi köşelerinde oyunlar oynarlar. Evcilik köşesi, blok köşesi, oyuncak köşesi gibi ilgi ve ihtiyaçlarına göre oyunlar kurarak sosyal-duygusal alandaki gelişimlerini desteklerler. Hayal güçlerini kullanmalarına fırsatlar verilerek yaratıcılıklarının gelişimi sağlanır. Aynı zamanda zihinsel ve motor gelişimlerini de geliştirme fırsatı bulurlar. Bu etkinliklerde çocukların istekleri ön planda tutularak okula ve arkadaşlarına uyum sürecinin başarılı olması sağlanır.

SANAT ETKİNLİĞİ

      Sanat etkinlikleri, temelde yaratıcılığı ve estetik duyarlığı geliştirmeyi hedefleyen etkinliklerdir. Böylece çocukların; çevrelerine karşı duyarlı olmalarına, hayal güçlerini kullanabilmelerine, yaratıcılıklarını geliştirmelerine, kendilerini ifade edebilmeyi öğrenmelerine, esnek bir kişilik geliştirmelerine, bağımsızlıklarını geliştirerek, kendilerine olan güvenlerini arttırmalarına yardımcı olacaktır. Bunun yanında motor becerilerinin gelişmesine yardımcı olacaktır. Bu ayda bireysel etkinliklerimiz ve proje çalışmalarımızla devam edeceğiz. Bireysel etkinliklerimizi evlere göndereceğiz. Proje çalışmalarımızı yılsonunda sergileyeceğiz.

DİKSİYON EĞTİMİ

Diksiyon derslerimiz çocuklarımızın anadilini doğru ve istenilen nitelikte öğrenebilmeleri için drama tekniği kullanılarak verilmektedir. Diksiyon eğitiminde güzel ve etkili konuşmayla ilgili sohbet ediyoruz. Sesli ve sesiz harfleri tanıma, çocuklara her harf için birer örnek veriyoruz. Kalın İ, ince Uzun İ, açık Kapalı İ, örneklerle farkı anlamaya çalışıyoruz

OKUMA YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Serbest çizgi çalışmaları

Çizgi tamamlama

Eşleştirme, gruplama, sıralama ve dikkat çalışmaları

1-90 arası ritmik sayma

6-7 rakamlarını tanıma yazma


KAVRAMLAR

RENK:  yeşil, turuncu

GEOMETRİK ŞEKİL: Dikdörtgen

SAYI/SAYMA:5 (beş),6 (Altı)

Miktar: az-çok, tam-yarım, ağır-hafif

Zıt: katı- sıvı, şişman- zayıf, hızlı- yavaş,

Duyu: tatlı- tuzlu, sıcak- soğuk, taze- bayat

Mekân: aşağı- yukarı, aşağıda- yukarıda, alt- üst

DRAMA ETKİNLİĞİ

Drama yönteminde bütün duyu organları etkin bir şekilde kullanıldığı için çocuğun dikkat, algılama, dinleme, konuşma bedeninde kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişir. Drama çalışmaları aynı zamanda çocuklarımıza özgüveni aşılamakta ve çocukların sosyal iletişimini kuvvetlendirmektedir.

Drama oyunlar kurarak çocuğa yaşantılar yoluyla yeni durumlara ve olaylara sağlıklı tepki vermesi ya da uyum sağlama konusunda yardımcı olmaktır.

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ

Türkçe dil etkinlikleri içinde tekerlemeler, parmak oyunları, şiir, bilmece, sohbet, resimli kitap okuma, öykü anlatma, taklit oyunları, pandomim, dramatizasyon, öykü tamamlama etkinlikleri vb. yer almaktadır. Türkçe dil etkinliklerinde Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarının yanı sıra sözcük dağarcığının geliştirilmesi sağlanmaktadır.

1.HAFTA

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ

Öğretmen konu hakkında genel bilgi verir. Daha sonra konuyla ilgi hikâye okunur. Çocuklarla sohbet eşliğinde ders işlenir. Tekerleme, parmak oyunu, bilmecelerle derse devam edilir.

BEYİN FIRTINASI SORULARI

Öğretmen olsaydın ne yapmak isterdin?

Bir renk olsaydın hangi renk olurdun?

Doktor olsaydın ne yapardın?

Araba bozulsaydın ne yapardın?

PARMAK OYUNU

Ben berberim, tıraş ederim. (İşaret parmağı orta parmak makas hareketi yapar. )

Ben terziyim, dikiş dikerim. (Başparmak işaret parmağı iğnelerle dikiş dikme hareketi yapılır. )

Ben yazarım, yazı yazarım. (Yazı yazma hareketi yapılır.)

Ben koşucuyum, koşarım. (Koşma hareketi yapılır. )

Ben pilotum, uçarım. (Elin parmakları açık uçma hareketi yapılır. )

Ben sunucuyum, konuşurum. (Parmak uçları birleşip, açılır).

Bende sizi izliyorum, keyfimden oynuyorum. ! (İki elin parmakları saklanır.

BİLMECELER

Sıcak sıcak seversiniz

Bir güzel de yersiniz

Ah ne tatlıdır, ne güzel

Her pişirdiğim birbirinden özel (Aşçı)

Sokaklarda gezdiririm

Uzaklara da götürürüm

Sabah akşam yorulmadan

Taşırım sizi bıkmadan (Şoför)

Gökyüzünü kuşları

Ağaçları kırları

Çizer boyar süslerim

Fırçam arkadaşımdır benim. (Ressam)

MÜZİK ETKİNLİĞİ

MESLEĞİN NE

BEN ÖĞETMENİM BEN ÖĞRETMENİM BEN ÖĞRETMENİM

NE YAPIYORSUN

ÇOCUKLARI SEVERİM ŞARKILAR SÖYLERİM ABC ÖĞRETİRİM

A,B,A,B,C A,B A, B ALFABE

MESLEĞİN NE

BEN DOKTORUM BEN DOKTORUM BEN DOKTORUM

NE YAPIYORSUN

HASTALARA BAKARIM KALBİNİ DİNLERİM İYİ EDERİM

GÜPP GÜPP GÜPP GÜPP GÜP GÜP GÜP

MESLEĞİN NE

BEN TAMİRCİYİM BEN TAMİRCİYİM BEN TAMİRCİYİM

NE YAPIYORSUN

VİDALARI SIKARIM ÇİVİLERİ ÇAKARIM EŞYA ONARIRIM

TAK TAK TAK TAK TAK TAK

MESLEĞİN NE

BEN PİLOTUM BEN PİLOTUM BEN PİLOTUM

NE YAPIYORUSUN

UÇAĞIMA BİNERİM YOLCULARI TAŞIRIM GÖKYÜZÜNE UÇARIM

UÇ UÇ UÇ UÇ UÇ UÇ

DRAMA ETKİNLİĞİ

MESLEKLER DRAMASI

Öğretmen öğrencileri “U” şeklinde oturmaları için yönlendirir. Çocuklarla “Meslekler” ile ilgili sohbet edilir. Meslekler ile ilgili resimler gösterilerek öğrencilerin görüşlerini ifade etmesi sağlanır. Büyüdüklerinde hangi mesleği yapmak istedikleri sorulur. Daha sonra öğretmen “Meslekler Draması” için etkinliğin sözlerini çocuklara birkaç kez tekrarlar. Çocukların hangi meslek olduğunu bilmesi istenir. Daha sonra rol dağılımı yapılarak her öğrencinin uygun olarak kendi mesleğini canlandırması beklenir.

OYUN ETKİNLİĞİ

EL TUT KURTUL

Oyuncular arasından bir ebe seçilir, diğeri oyun alanına dağılırlar. Oyuna başlama işareti verilince, ebe tek olan arkadaşlarını kovalamaya başlar. Bu çocuklar vurulacağını anlayınca hemen bir çocuğun elinden tutar. Vurulmaktan kurtulur. Ebe bu sefer başka birini kovalar. El tutmadan vurulan ebe ile yer değiştirir.

FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ

DOKUNMA DENEYİ

DENEYİN AMACI: Sert ve yumuşak maddeleri tanıyabilme

DENEYDE KULLANILAN ARAÇ-GEREÇLER: Pamuk-taş

DENEYİN YAPILIŞI: çocuğun gözleri bağlanır ve pamuğa-taşa dokunması sağlanır.

DENEYİN SONUCU: Yumuşak olanın pamuk, sert olanın taş olduğu sonucuna varılır.

2.HAFTA

SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ

Öğretmen çocuklarla ayrı ayrı selamlaşarak sohbet eder. Çocukları, ilgi köşelerine yönlendirerek gözlemler. Serbest zaman etkinliği sonunda sınıf toplanır.

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ

BEYİN FIRTINASI SORULARI

Annenin telefonu evde kalsaydı ne yapardın?

Televizyon bozulsaydı ne yapardın?

Televizyonun kumandası kaybolsaydı ne yapardın?

Telefon olmasaydı ne yapardın?

Bir araç olsaydın hangi araç olmak isterdin?

PARMAK OYUNU

Telefon

            Bu benim telefonum(elle tutuyor gibi)

            Konuşmak istediğimde

            Numarala basarım(tuşlara basar gibi)

            Sonra alo derim(Serçe ve bas parmakla telefon işareti yapılır]

            Adımı söylerim

            İyi günler dilerim     

            Telefonumu kapatırım

BİLMECELER

Bolu’da bardak, orada bağırsak, Ankara`da duysak.(telefon)

Bir ağacı oymuşlar, içine dünyayı koymuşlar(Radyo)

Ne ağzı var, ne dili, konuşur insan gibi (Mektup)

Ne ağzı var, ne dili, konuşur insan gibi(Mektup)

MÜZİK ETKİNLİĞİ

Bak Postacı Geliyor

Bak postacı geliyor

Selam veriyor

Herkes ona bakıyor

Merak ediyor

Çok teşekkür ederim

Postacı sana

Pek sevinçli haberler

Getirdin bana

Bugün yalnız bu kadar

Darılmayınız

Yarına yine gelirim

Hoşça kalınız

Haydi, git güle güle

Uğurlar olsun

Ellerin dert görmesin

Kısmetle dolsun

DRAMA ETKİNLİĞİ

Hareketli Makineler

          

  Gruptaki çocuklar öğretmenin yönergesi ile birlikte önce kendi seçtikleri birer makine olurlar ve birer makine olurlar ve bu makineyi hareket ve seslerle canlandırırlar. Daha sonra öğretmenin onlara söyledikleri makineleri canlandırmaya çalışırlar. Örneğin lokomotif, saat, saç kurutacağı, mutfak robotu, dikiş makinası otomobil motoru gibi…

OYUN ETKİNLİĞİ

Bak Şu Konuşana

            Bir çocuk dışarı çıkar ve içeri çağrıldığında gözleri bağlanır. Çocuk, sınıftan örnek olarak seçilmiş bir arkadaşının önüne getirilir, amaç arkadaşını konuşturarak sesinden kim olduğunu bulmaktır. Adın ne? Sorusu dışında sorular sorarak onun sesini duyması ve kim olduğunu bulması gerekir. Bilirse alkışlanır ve dışarı çıkacak olan arkadaşını seçme hakkını kazanır.

      

FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ

Işık Yayılması

El fenerini düz zemine koyunuz. Siyah fon kartonun orta yerine delikler açınız. Işığın doğru yola yayıldığını gözlemleyiniz, ışık doğru yol da hiç kırılmadan doğrular boyunca yayılır.

3.HAFTA

SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ

Öğretmen çocuklarla ayrı ayrı selamlaşarak sohbet eder. Çocukları, ilgi köşelerine yönlendirerek gözlemler. Serbest zaman etkinliği sonunda sınıf toplanır.

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ

BEYİN FIRTINASI SORULARI

Saçların mavi olsaydı ne yapardın?

Tırnağımızı kesmesek ne olur?

Saçlarımız çok uzun olsaydı ne yapardın?

İki tane ağzımız olsaydı ne yapardın?

BİLMECELER

Benim iki pencerem var, etrafı etten duvar

Her gün erkenden açarım, gece olunca kaparım(Göz)

Karnı şişik, kafaya yapışık(Burun)

İki kaşık duvara yapışık(Kulak)

PARMAK OYUNU

İçimde Bir Ses Var

          

  İçimde tık tık bir ses var.(El kalbin üzerine konur)

           

 İçimde hangi organ var.

           

 Tık tık tık tık tık kalp var.

           

 İçimde gargur bir ses var( El mide üzerine konur)

          

  İçimde hangi organ var

           

 Gar gur gar gur gar gur midem var.

           

Dışımda şap şap bir ses var( Şap şap da eller vurulur)

          

  Dışımda hangi organ var.

           

Şap şap şap şap eller var.

           

Dışımda rap rap bir ses var( Rap rapta ayaklar yere vurulur.)

           

 Dışımd ahangi organlar var

          

  Rap rap ayaklarım var

MÜZİK ETKİNLİĞİ

İki elim iki kolum bacaklarım da var

Her insanda bir burun birde ağız var

Her insanda bir burun birde ağız var

Sen hiç gördü mü üç kulaklı bir adam?

Sen hiç gördü mü üç kulaklı bir adam?

Olur mu hiç üç kulak dönde aynaya bak

Olur mu hiç üç kulak dönde aynaya bak

İki elim iki kolum bacaklarım da var

Her insanda bir burun birde ağız var

Her insanda bir burun birde ağız var

Sen hiç gördü mü üç kulaklı bir adam?

Sen hiç gördü mü üç kulaklı bir adam?

Olur mu hiç üç kulak dönde aynaya bak

Olur mu hiç üç kulak dönde aynaya bak

DRAMA ETKİNLİĞİ

ORMANDA 
• Ormanda kamp kurmak için çocuklar araç-gereçlerini alırlar ve yolculuğa çıkılır. 
• Beğendikleri yerde dururlar, çadırlarını çıkarırlar. 
• Sınıfın bir köşesinde, çamaşır ipi gerilip yada masanın üzerine büyük bir çarşaf konularak oyun çadırı oluşturulur. 
• Ellerindeki araç-gereci çadırın içine ya da dışına yerleştirirler. 
• Sonra isteyen kurumuş ağaç dallarından toplar, gölde yüzer, ağaçlardan meyve toplar, dağa tırmanırlar ve çadıra dönerler. 
• Toplanan dal parçalarıyla temsili olarak ateş yakarlar, üzerinde yemek pişirirler ve sonra da bir güzel yerler. 
• Yemekten sonra müzik açılıp, kamp ateşinin etrafında dans ederler. 
• Ateşin üzerinden atlarlar ve eğlenirler. 
• Daha sonra uzanıp dinlenirler. Kalkınca çay içerler, ateşi söndürüp, çadırı söküp eve dönüş için yola çıkarlar.

OYUN ETKİNLİĞİ

Kralın kızı / oğlu

Çocuklar daire olur, bir çocuk seçilir ve ortaya geçer.

Eğer ortadaki çocuk kız ise;

bir gün kralın kızı binmiş gelmiş atına
meydandaki erkeklere bakmış hep sıra sıra
kimi seçsem acaba binsin gelsin atıma
içlerinden en yakışıklısını buldum buldum galiba

erkek ise;

bir gün kralın oğlu binmiş gelmiş atına
meydandaki kızlara bakmış hep sıra sıra
kimi seçsem acaba binsin gelsin atıma
içlerinden en güzelini buldum buldum galiba

şarkısı tekrarlanarak dans edilir, birini seçerek sırayla değişirler

FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ

Yapılan deney: Suda yüzen ve batan maddeleri incelemek.

Araç ve gereçler: kâğıt, taş, kalem, oyuncak, plastik leğen, su.

 Deneyin yapılışı: Plastik leğeni su ile doldurduk. Maddeleri teker teker suyun içine attık.       

 Batanları bir tarafa, batmayanları bir tarafa koyduk. Batan ve batmayan maddeleri listeledik.

SONUÇ: Yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyük olan maddeler suda batar. Yoğunluğu suyun yoğunluğundan küçük olan maddeler suda yüzer.

4.HAFTA

 SERBEST ZAMAN ETKİNLİKLERİ

Öğretmen çocuklarla ayrı ayrı selamlaşarak sohbet eder. Çocukları, ilgi köşelerine yönlendirerek gözlemler. Serbest zaman etkinliği sonunda sınıf toplanır.

TÜRKÇE DİL ETKİNLİĞİ

 Öğretmen konu hakkında genel bilgi verir. Daha sonra konuyla ilgi hikâye okunur. Çocuklarla sohbet eşliğinde ders işlenir. Tekerleme, parmak oyunu, bilmecelerle derse devam edilir.

PARMAK OYUNU

Bu çocuk yürüyor ( Başparmak gösterilir )
Gölgesi onu takip ediyor ( İşaret parmak hareket ettirilir)
Bu çocuk lambayı yaktı ( Orta parmak gösterilir )
Bu çocuk söndürdü ( Yüzük parmak gösterilir )
Bu çocuk bağırdı ( Serçe parmak gösterilir )

Bütün çocuklar sıçradı. ( Sağ elin bütün parmakları aniden açılır )

TEKERLEME

KOYUN

Ot yemiş etlenmiş

Su içmiş sütlenmiş

Duvara bağlı koyun

Eti sütü yağlı koyun

Kınalı koyun gitti

Bizim oyun bitti

MÜZİK ETKİNLİĞİ

 Küçük Kız

Küçük kız küçük kız

Söyle bize neredeydin?

Dün sabah bekledik

Oynamaya gelmedin.

Dinleyin çocuklar, bebeğim var ya,

Hani oturunca gözlerini kapar ya

Hani o kalkınca açar ya yeniden.

Dün sabah oynarken düştü elimden

OYUN ETKİNLİĞİ

Oyun\etkinlik: Meyve Tabağı

Amaçlar\Hedefler: Dikkat ve konsantrasyonu sağlama, ortak hareket edebilme, bedensel koordinasyonu geliştirebilme, kavram öğrenimi, topluluğu gruplandırma.

Materyaller: Minderler veya sandalyeler.

Uygulama: Eğitmen herkese bir meyve ismi verir. Yer değiştirmesini istediği kişilerin adını söyler. Adı söylenenler yer değiştirir. Meyve tabağı dendiğinde herkes yer değiştirmek zorundadır. Ayakta kalan en son kişi oyundan çıkarılır. Bir kişi kalıncaya kadar oyuna devam edilir.

DRAMA ETKİNLİĞİ

SARI CİVCİVLER GEZİNTİDE

Anne tavuk yumurtaları bir araya topladı (yerde büzüşerek ortada bir araya toplanırlar.)

Yumurtaların üstüne kuluçkaya yattı

Anne tavuk günleri saymaya başladı biiir,iki,üç,(birlikte 21’e kadar sayıyoruz)

Yirmi birinci günün sonunda yumurtalar yavaş yavaş çatlamaya başladı(yavaş yavaş çıt çıt sesleriyle yerlerinden hareket ederek yumurtadan çıkıyorlar ve cik cik diye ötmeye başlıyorlar)

Civciv kardeşler etrafı keşfetmek için gezintiye çıktılar(cik cik sesleriyle sınıfa dağılıyorlar)

Civciv kardeşler acıkmışlar yiyecek yem arıyorlar.yem bulmuşlar yemlerini yiyorlar(yerleri diderek bir şeyler yiyor gibi gibi yapıyorlar)

Civciv kardeşler doymuşlar su arıyorlar suyu da bulmuşlar içiyorlar(işte bu kısım çok eğlenceli çocuklar civcivler gibi başlarını yere eğiyorlar sonra yukarı kaldırarak yutkunuyorlar aynı civcivler gibi gagalarına su almış gibi yapıyorlar)

Civciv uyumak için kendilerine yatacak yer arıyorlar bir yatacak yer buldular ve mışıl mışıl uykuya daldılar(uyuma rolü yapılır)

FEN VE DOĞA ETKİNLİĞİ

   Bir tane patates soyulur ve ortadan ikiye bölünür. Patatesin yarısı yıkanarak tabağa koyulur ve kavanozla kapatılır. Diğer kısmını yıkamadan bütün çocuklar ellerinde gezdirir ve kirletir, o da aynı şekilde kavanoza konur. Birkaç gün beklenir. Temiz patatesin rengi aynı dururken, kirli patates iyice kararmış olur.

Mutfak etkinliği “Portakal sıkalım”

   Mutfak etkinliğimizde, portakal sıkarak vitamin depolayalım, aynı zamanda ince motor becerilerimizi geliştirelim.

BİLİM KÖŞESİ

JOHANNES GUTENBERG

         Matbaa bulunmadan önce kitaplar elle yazılıyormuş.

Bu çok zaman alıyormuş ve az sayıda yapılabildiği için herkes

 Yeni bilgilerden haberdar olamıyormuş. Johannes Gutenberg

 Demirden harfler yaparak ilk baskı aracını yapmış. Bu sayede

 İnsanlar arasında bilgi paylaşımında büyük gelişme yaşanmış.

Bilgiler kolaylıkla yayılmış, basılan kitap sayısında artış olmuş ve

Çoğu insan okuma yazma öğrenmiş.

AKIL OYUNLARI

-LEGOLİNO-

LEGOLİNO HEDEF BECERİLER

ŞEKİLLERİ ALGILAMA

YÖN KAVRAMI

 GEOMETRİK TERİMLER

 ÖRÜNTÜ VE SÜSLEME

RİTMİK SAYMA

ŞEKİL OLUŞTURMA

KULLANILAN TERİMLER

 ÜÇGEN: Üçgenin örnek parçaları gösterilir. Küçük üçgenlerden oluşturulan yeni üçgene örnek verilir.

 DİKDÖRTGEN: Dikdörtgen parçalar gösterilir. Sınıftan bazı örnekler verilir.

KARE: Kare parçanın iki farklı renginin de gösterimi.

DAİRE: Daireye örnekler verilerek oyun içeriğine yayılacak.

DİK AÇI: Oyun içinde ve etkinliklerde dik açı direk isim olarak belirtilir. 90 derecede ara ara söylenir

HEDEF KURALLAR

 1– ETKİLİ DİNLEME ETKİNLİĞİ

2– SIRALAMA KURALI

 3– KUTU İÇERİĞİ VE MATERYALLERİ TOPLAMA KURALI

 DERSİMİZ SATRANÇ

Değerli Velimiz;

       1.Dönem çocuklarımız genel anlamda satranç taşlarını tanıdılar, satranç taşlarının dizimini ve satranç taşlarının görevlerini öğrendiler. Sizlerden evlerinizde çocuklarınızla vakit buldukça satranç oynamanızı rica ediyorum.

         Satranç çocuklarımıza sorumluluk duygusunu aşılar. Çocuklarımızda sahip olmalarını arzuladığımız bir özellik de, daha mantıklı düşünce ve davranışlarda bulunmalarıdır. Onlara iyiyi-kötüyü, neleri yapıp-neleri yapmamaları gerektiğini didaktik bir anlayış içinde öğretmeye çalışmamızın, pek yarar sağlamadığı gibi, itici de geldiği bir gerçektir. Oysa satranç, oyun içinde yapılacak bir hamlenin oyunu nasıl şekillendireceğini, oluşan yeni durumun ne gibi sonuçlar doğurabileceğini bir neden-sonuç ilişkisi içinde ortaya koyar.

       Bunun sonucunda çocuk, günlük hayatta yapacağı davranışların, satrançta olduğu gibi bazı sonuçları olabileceği gerçeğini kavrar. Satranç onları çevrelerine karşı daha sorumlu olmaya yöneltir.

            Satranç bizlere, oyunda olduğu gibi, yaşamda da kısa ve uzun vadeli hedefler olması gerektiğini, amacı olmayan oyunun da, yaşamın da bir şey ifade etmeyeceğini anlatır. Hedefe ulaşmak için bir plan yapılması, bu plan doğrultusunda eldeki olanakların en akılcı, en ekonomik biçimde kullanılmasını öğretir. Hedefe ulaşan yolda, başa gelebilecek tüm olumsuzluklara karşı tedbirli olmayı, ayrıntılar hesaplansa bile yapılan tüm hamlelerin asıl amaca hizmet etmesi gerektiğini ortaya koyar.