Drama

Drama, kendine özgü teknikler ve çalışma biçimiyle, çocukların doğal dili olan oyunu da kullanarak, toplumsal yaşam becerilerine yönelik etkinliklerin ele alınıp işlenmesinde okul öncesi dönemde en iyi işe koşulabilecek çok yönlü bir alandır. Okul öncesi dönem, sosyal açıdan çocuğun toplumla karşılaştığı, formal ilişkilerin oluştuğu dönemdir. Bu dönemde çocuk, sosyal etkileşim ve iletişimi ilk kez aile ortamından daha katı ve kurallara uygun biçimde gerçekleştirir. Okul öncesi dönemdeki drama çalışmaları çocukların yeni karşılaştıkları bu dünyaya uyum gösterebilmeleri için doğaçlama yarattıkları ürünleri ve ifade biçimlerini içermektedir. Çocuklar yaratıcı drama çalışmalarında, müzik, öykü ve farklı etkinliklerle toplumsal konu ve olaylara ilişkin önemli yaşantılar elde etmeye başlarlar.  

Drama, çalışmalarındaki bu yaşantılar çocuğun başkalarıyla daha sağlıklı ve etkili biçimde işbirliğine girme ve iletişim kurma becerilerine katkıda bulunur. Çocuklar, farklı yaratıcı drama ortamlarında duygu ve düşüncelerini farklı semboller kullanarak ifade edebilirler. Doğaçlama müzik ve drama oyunları, içinde yaşadıkları dünyaya ilişkin ilgilerini artırır ve düşüncelerini farklı biçimde ifade etmelerine olanak sağlar.